Betingelser ved aflysning fra kunde:

Aflyses turen  forbeholder vi os retten til at opkræve 50% af turens pris i gebyr. Aflyses arrangementet med kortere varsel end 30 dage faktureres det fulde beløb. Det er kundens pligt at informere os i rette tid, hvis ikke denne ønsker køreturen afviklet.